obraz - SoilSEDUMA---logo-male.jpg

obraz - drzewo2.JPG
obraz - kamyki.jpg
obraz - Sopot3.jpg
obraz - jaskinia.jpg
obraz - logo_bnwz_3.jpg


Terminy zjazdów


Data dodania: 2017-09-06 11:04:00

Uwaga studenci kierunku Architektura Krajobrazu (studia niestacjonarne, pierwszego stopnia) zostały ustalone terminy zjazdów w semestrze zimowym rok akademicki 2017/2018.

+ więcej

Sukces naszego kolegi


Data dodania: 2017-07-14 12:10:13

Gratulujemy mgr inż. arch. Józefowi Franczok (pracownikowi Katedry Ochrony Powierzchni Ziemi), prestiżowej nagrody Mistera Architektury Województwa Opolskiego za projekt Opolskiego Centrum Biznesu. Nagrodę  przyznano w obecnym 25 konkursie na najlepsze projekty budynków architektonicznych w regionie, organizowanym przez Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich w Opolu
Więcej informacji:
http://radio.opole.pl/100,204272,wybrano-najlepsze-projekty-budynkow-opolszczyzny

+ więcej

UWAGA STUDENCI!


Data dodania: 2017-05-23 13:06:42

Wolne miejsca na kursach ogólnouczelnianych prowadzonych przez pracowników Samodzielnej Katedry Ochrony Powierzchni Ziemi w semestrze zimowym - rok akademicki 2017/2018:
  • Tajemnice jezior (15K) - prowadzący: dr inż. Tomasz Ciesielczuk;
  • Świeże powietrze - czyli czym oddychają mieszkańcy miast (15 W) - prowadzący: dr Beata Gołuchowska;
  • Podstawy AutoCAD (15Ćw) - prowadzący: dr Radosław Wróbel;
  • Dobre rady na odpady (20W) - prowadzący: dr Urszula Karwaczyńska 
Zainteresowanych studentów Uniwersytetu Opolskiego prosimy o kontakt z Sekretariatem Katedry Ochrony Powierzchni Ziemi (kkochanowska@uni.opole.pl lub telefonicznie 774016020).
+ więcej

Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów w sąsiedztwie rzeki Odry i Osobłogi w Krapkowicach


Data dodania: 2017-04-11 13:54:23

Kolejny sukces naszej studentki

W dniu 10.04.2017 r. Towarzystwo Urbanistów Polskich ogłosiło wyniki konkursu dotyczącego opracowania koncepcji zagospodarowania terenów w sąsiedztwie rzeki Odry i Osobłogi w Krapkowicach. Celem Konkursu było uzyskanie najlepszej pod względem funkcjonalno-przestrzennym koncepcji zagospodarowania obszaru objętego opracowaniem. Po zapoznaniu się ze złożonymi pracami. Sąd Konkursowy postanowił przyznać dwie nagrody oraz dwa wyróżnienia.

II miejsce przyznane zostało dwuosobowemu zespołowi projektowemu: Darii Słonina, studentce Uniwersytetu Opolskiemu, kierunku Architektura Krajobrazu oraz Mateuszowi Mikołajów, studentowi Politechniki Opolskiej, kierunku Architektura.

+ więcej

Staże


Data dodania: 2017-03-06 22:33:07

Trwa rekrutacja na płatne staże wakacyjne krajowe i zagraniczne:

- dla studentów kierunków Ochrona Środowiska  i Architektura Krajobrazu (Wydział Przyrodniczo-Techniczny):   1-miesięczne staże (120h)

- dla studentów kierunku Chemia (Wydział Chemii): 3-miesięczne staże (360h)

Staże organizowane są w ramach Projektu: „Młodzi zawodowcy – wdrożenie programów stażowych dla studentów Wydziału Chemii oraz Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programy stażowe dla studentów ostatnich lat studiów. Szczegółowe informacje dostępne na stronie:  http://stazeuo.uni.opole.pl/

Zapraszamy

+ więcej

Staże dla studentów Architektury Krajobrazu i Ochrony Środowiska


Data dodania: 2017-02-05 00:32:12

Staże są okazją do poszerzenia wiedzy teoretycznej o aspekt praktyczny. Jeśli jesteś studentem dwóch ostatnich semestrów studiów na kierunkach: Ochrona Środowiska, Architektura Krajobrazu i Chemia to projekt Młodzi Zawodowcy jest skierowany właśnie do Ciebie! Każdy stażysta otrzyma stypendium w wysokości 2 tys. zł brutto miesięcznie. Dodatkowo zakwaterowanie poza miejscem zamieszkania lub dojazd z domu do miejsca stażu.
+ więcej

Wielki Sukces naszej studentki


Data dodania: 2017-01-19 21:25:08

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pan Jarosław Gowin wyróżnił dwie studentki Uniwersytetu Opolskiego przyznając w roku akademickim 2016/2017 stypendium za wybitne osiągnięcia.
To wielkie wyróżnienie otrzymała Katarzyna Łuczak studentka II roku studiów II stopnia Ochrony Środowiska. Należy podkreślić, że jest to wyróżnienie nie tylko za bardzo dobre wyniki nauczania, ale także za aktywność naukową i organizacyjną stypendystów. O randze tego stypendium świadczy przyznanie tylko pięciu takich stypendiów spośród wszystkich uczelni wyższych Opolszczyzny.

GRATULUJEMY !!!

+ więcej

Uwaga studenci!


Data dodania: 2017-01-05 12:45:05

Wolne miejsca na kursie ogólnouczelnianym oferowanym przez Samodzielną Katedrę Ochrony Powierzchni Ziemi - Dobre rady na odpady (20W) - prowadzonym przez dr Urszulę Karwaczyńską  w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017.

+ więcej

Strona 2 z 19


Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi
ul. Oleska 22, tel. 077 401 60 20, fax. 077 401 60 30
e-mail: kopz@uni.opole.pl
administrator Grzegorz Kusza

dol