obraz - SoilSEDUMA---logo-male.jpg

obraz - drzewo2.JPG
obraz - kamyki.jpg
obraz - Sopot3.jpg
obraz - jaskinia.jpg
obraz - logo_bnwz_3.jpg


Kontakt


Data dodania: 2017-12-22 00:00:00

Samodzielna Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi,
Uniwersytet Opolski
adres: Oleska 22, 45-052 Opole
sekretariat: tel. (+48) 77 401 60 20(+48) 77 401 60 20. fax. (+48) 77 401 60 30(+48) 77 401 60 30
e-mail: kopz@uni.opole.pl

 
   Najwięcej wizyt strony naszej Katedry

   odnotowano w dniu:

   2014-09-20, liczba wejść na stronę: 1510

   Dziękujemy

+ więcej

Staże wakacyjne


Data dodania: 2017-09-07 08:40:45

Stażysta z kompetencjami - staże dla studentów Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego to projekt, który został pozytywnie oceniony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i otrzymał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Studenci naszych kierunków: Architektura Krajobrazu i Ochrona Środowiska kolejny raz będą mieli możliwość wzięcia udziału w płatnych stażach wakacyjnych. Projekt będzie realizowany do listopada 2019 r.

Uwaga stypendium stażowe w wysokości 2220,00 zł brutto/m-c

+ więcej

Terminy zjazdów


Data dodania: 2017-09-06 11:04:00

Uwaga studenci kierunku Architektura Krajobrazu (studia niestacjonarne, pierwszego stopnia) zostały ustalone terminy zjazdów w semestrze zimowym rok akademicki 2017/2018.

+ więcej

Sukces naszego kolegi


Data dodania: 2017-07-14 12:10:13

Gratulujemy mgr inż. arch. Józefowi Franczok (pracownikowi Katedry Ochrony Powierzchni Ziemi), prestiżowej nagrody Mistera Architektury Województwa Opolskiego za projekt Opolskiego Centrum Biznesu. Nagrodę  przyznano w obecnym 25 konkursie na najlepsze projekty budynków architektonicznych w regionie, organizowanym przez Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich w Opolu
Więcej informacji:
http://radio.opole.pl/100,204272,wybrano-najlepsze-projekty-budynkow-opolszczyzny

+ więcej

UWAGA STUDENCI!


Data dodania: 2017-05-23 13:06:42

Wolne miejsca na kursach ogólnouczelnianych prowadzonych przez pracowników Samodzielnej Katedry Ochrony Powierzchni Ziemi w semestrze zimowym - rok akademicki 2017/2018:
  • Tajemnice jezior (15K) - prowadzący: dr inż. Tomasz Ciesielczuk;
  • Świeże powietrze - czyli czym oddychają mieszkańcy miast (15 W) - prowadzący: dr Beata Gołuchowska;
  • Podstawy AutoCAD (15Ćw) - prowadzący: dr Radosław Wróbel;
  • Dobre rady na odpady (20W) - prowadzący: dr Urszula Karwaczyńska 
Zainteresowanych studentów Uniwersytetu Opolskiego prosimy o kontakt z Sekretariatem Katedry Ochrony Powierzchni Ziemi (kkochanowska@uni.opole.pl lub telefonicznie 774016020).
+ więcej

Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów w sąsiedztwie rzeki Odry i Osobłogi w Krapkowicach


Data dodania: 2017-04-11 13:54:23

Kolejny sukces naszej studentki

W dniu 10.04.2017 r. Towarzystwo Urbanistów Polskich ogłosiło wyniki konkursu dotyczącego opracowania koncepcji zagospodarowania terenów w sąsiedztwie rzeki Odry i Osobłogi w Krapkowicach. Celem Konkursu było uzyskanie najlepszej pod względem funkcjonalno-przestrzennym koncepcji zagospodarowania obszaru objętego opracowaniem. Po zapoznaniu się ze złożonymi pracami. Sąd Konkursowy postanowił przyznać dwie nagrody oraz dwa wyróżnienia.

II miejsce przyznane zostało dwuosobowemu zespołowi projektowemu: Darii Słonina, studentce Uniwersytetu Opolskiemu, kierunku Architektura Krajobrazu oraz Mateuszowi Mikołajów, studentowi Politechniki Opolskiej, kierunku Architektura.

+ więcej

Staże


Data dodania: 2017-03-06 22:33:07

Trwa rekrutacja na płatne staże wakacyjne krajowe i zagraniczne:

- dla studentów kierunków Ochrona Środowiska  i Architektura Krajobrazu (Wydział Przyrodniczo-Techniczny):   1-miesięczne staże (120h)

- dla studentów kierunku Chemia (Wydział Chemii): 3-miesięczne staże (360h)

Staże organizowane są w ramach Projektu: „Młodzi zawodowcy – wdrożenie programów stażowych dla studentów Wydziału Chemii oraz Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programy stażowe dla studentów ostatnich lat studiów. Szczegółowe informacje dostępne na stronie:  http://stazeuo.uni.opole.pl/

Zapraszamy

+ więcej

Staże dla studentów Architektury Krajobrazu i Ochrony Środowiska


Data dodania: 2017-02-05 00:32:12

Staże są okazją do poszerzenia wiedzy teoretycznej o aspekt praktyczny. Jeśli jesteś studentem dwóch ostatnich semestrów studiów na kierunkach: Ochrona Środowiska, Architektura Krajobrazu i Chemia to projekt Młodzi Zawodowcy jest skierowany właśnie do Ciebie! Każdy stażysta otrzyma stypendium w wysokości 2 tys. zł brutto miesięcznie. Dodatkowo zakwaterowanie poza miejscem zamieszkania lub dojazd z domu do miejsca stażu.
+ więcej

Strona 1 z 18


Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi
ul. Oleska 22, tel. 077 401 60 20, fax. 077 401 60 30
e-mail: kopz@uni.opole.pl
administrator Grzegorz Kusza

dol