obraz - SoilSEDUMA---logo-male.jpg

obraz - drzewo2.JPG
obraz - kamyki.jpg
obraz - Sopot3.jpg
obraz - jaskinia.jpg
obraz - logo_bnwz_3.jpg


Program ERASMUS 
Współpraca Katedry Ochrony Powierzchni Ziemi Uniwersytetu Opolskiego

z Uniwersytetem Technicznym w Dreźnie

Współpraca Katedry Ochrony Powierzchni Ziemi Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego z Wydziałem Nauk o Leśnictwie, Ziemi i Wodzie Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie (Fakultät Forst-, Geo- und Hydrowissenschaften Technische Universität Dresden) odbywa się w ramach programu ERSMUS. Umowę o współpracy na lata 2007/2008 – 2009/2010 podpisano w 2006 roku. Osobą odpowiedzialną za współpracę ze strony niemieckiej jest Prof. Dr. P.-W. Gräber z Instytutu Gospodarki Odpadami i Obciążeń Środowiska (Institut für Abfallwirtschaft und Altlasten) a ze strony polskiej dr inż. Mirosław Wiatkowski z Katedry Ochrony Powierzchni Ziemi.

Współpraca z Uniwersytetem w Dreźnie dotyczy wymiany pracowników i studentów. Merytorycznie współpraca z partnerem niemieckim obejmuje aspekty szeroko pojętej inżynierii i ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej i odpadowej.

Studenci i pracownicy z Uniwersytetu Opolskiego przebywający w Dreźnie

Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi w ramach Programu Erasmus rozpoczęła współpracę z Uniwersytetem Technicznym w Dreźnie od roku akademickiego 2007/2008. Od tego czasu wyjazdy zagraniczne odbyli:

  • W semestrze zimowym 2007/2008 na studia do Drezna wyjechało dwóch studentów V roku kierunku Ochrona Środowiska Łukasz Gruss i Roman Lipka.

  • W semestrze letnim 2007/2008 na studia do Drezna wyjechali Karolina Giżycka – studentka IV roku kierunku Ochrony Środowiska i Natalia Butryn - studentka III roku kierunku Ochrony Środowiska.

  • W ramach współpracy, w semestrze zimowym (na przełomie października i listopada 2007), na Uniwersytecie w Dreźnie wykłady przeprowadził dr inż. Mirosław Wiatkowski. Zajęcia w Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie przeprowadzone były dla studentów kierunku Gospodarka Odpadami – 7 semestr i 5 semestr - przedmiot gospodarowanie wodą.

  • W semestrze zimowym 2008/2009 na TU Dresden studia podjęły trzy studentki V roku kierunku Ochrona Środowiska Kamila Kwiotek, Anna Marcinkowska i Sandra Kurpiela.

  • W ramach współpracy, w semestrze letnim (czerwiec 2009 r.), na Uniwersytecie w Dreźnie wykłady przeprowadził dr inż. Mirosław Wiatkowski.

Obecnie zakończono rekrutację na wyjazdy w roku akademickim 2009/2010.

Studenci i pracownicy z Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie przebywający w Opolu

  • W semestrze letnim 2008/2009 na kierunku Ochrona Środowiska studia odbył student Uniwersytetu w Dreźnie Noriaki Tomoda.
  • W ramach współpracy, w semestrze letnim (lipiec 2009 r.), na Uniwersytecie Opolskim wykłady przeprowadził prof. dr hab. inż. Peter W. Graeber z Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie. Temat wykładu: „Departament Hydro Sciences - Research and Education - especially Modelling and Simulation of Subsurface Processes”.


Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi
ul. Oleska 22, tel. 077 401 60 20, fax. 077 401 60 30
e-mail: kopz@uni.opole.pl
administrator Grzegorz Kusza

dol