obraz - SoilSEDUMA---logo-male.jpg

obraz - drzewo2.JPG
obraz - kamyki.jpg
obraz - Sopot3.jpg
obraz - jaskinia.jpg
obraz - logo_bnwz_3.jpg


Ekspedycja trzecia - 2008r.W 2008r. zorganizowaliśmy już po raz trzeci wyprawę naukową do Tadżykistanu.
W trakcie pobytu przeprowadzono dwa projekty:

  1. Edukacyjny Wspólnie ze Stowarzyszeniem Ochrony Przyrody BIOS z Opola i Nature Protection Team Dushanbe (Tadżykistan) pt. „Podniesienie świadomości w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju wśród lokalnych społeczności Tadżykistanu – światowej ostoi bioróżnorodności”

  2. Badawczy


W pracach realizowanych w Tadżykistanie w bieżącym roku wzięli udział przedstawiciele trzech jednostek naukowych:


Uniwersytet Opolski
dr Arkadiusz Nowak (Katedra Biosystematyki)
dr Tomasz Ciesielczuk (Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi)
dr Grzegorz Kusza (Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi)

Uniwersytet Jagielloński

dr Marcin Nobis (Zakład Taksonomii Roślin i Fitogeografii, Instytut Botaniki)
dr Maciej Kozak (Zakład Ekologii Roślin, Instytut Botaniki)

Uniwersytet w Ostrawie (Czechy)

dr Vitezslav Plasek (Katedra Botaniki)


Galeria:
Autorzy fotografii:
Ciesielczuk T., Kozak M., Kusza G., Nobis M., Nowak A., Plasek V.


Allowodii 2008Iskanderkul 2008, Rezerwat Przyrody Kondara,

Pamir
, Duszanbe 2008Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi
ul. Oleska 22, tel. 077 401 60 20, fax. 077 401 60 30
e-mail: kopz@uni.opole.pl
administrator Grzegorz Kusza

dol