obraz - SoilSEDUMA---logo-male.jpg

obraz - drzewo2.JPG
obraz - kamyki.jpg
obraz - Sopot3.jpg
obraz - jaskinia.jpg
obraz - logo_bnwz_3.jpg


Rekultywacja 2005W 2005 roku studenci IV roku Ochrony Środowiska w ramach zajęć terenowych z przedmiotu Rekultywacja gruntów zapoznali się z pracami eksploatacyjnymi oraz rekultywacją i zagospodarowaniem terenów pokopalnianych. W ramach przedmiotu odbyły się trzy wyjazdy: do Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów, Kopalni Siarki Jeziórko (metodą otoworową) i Kopalni Siarki Machów (metodą odkrywkową).
Prowadzący dr Grzegorz Kusza


Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi
ul. Oleska 22, tel. 077 401 60 20, fax. 077 401 60 30
e-mail: kopz@uni.opole.pl
administrator Grzegorz Kusza

dol