obraz - SoilSEDUMA---logo-male.jpg

obraz - drzewo2.JPG
obraz - kamyki.jpg
obraz - Sopot3.jpg
obraz - jaskinia.jpg
obraz - logo_bnwz_3.jpg


Więcej o przedmiotach - studia stacjonarePoniżej zostały zamieszczone wybrane przedmioty realizowane w toku studiów na kierunku "Ochrona Środowiska" wraz z zakresem tematycznym obejmującym: wykłady, konwersatoria, laboratoria i zajęcia terenowe.Studia stacjonarne


KURSY STAŁE
Bioetyka
Wykład - prof. dr hab. Tadeusz Olewicz

Biofizyka

Wykład - prof. dr hab. Marian Podolak

Botanika
Wykład - dr hab. Wiesław Włoch
Laboratoria - dr hab. Wiesław Włoch

Chemia ogólna i nieorganiczna
Wykład - dr hab. Krystyna Borecka
Konwersatoria - dr hab. Krystyna Borecka prof. UO
Laboratoria - dr hab. Krystyna Borecka prof. UO

Geologia (I stopnia)

Wykład - dr hab. Tadeusz Magiera prof. UO
Laboratorium - dr hab. Tadeusz Magiera prof. UO

Geomorfologia
Wykład - dr Krzysztof Badora
Konwersatoria - dr Krzysztof Badora

Gleboznawstwo (I stopień)
Wykład - dr hab. Izabella Pisarek
Laboratorium - dr hab. Izabella Pisarek,
Zajęcia terenowe - dr hab. Izabella Pisarek

Gleboznawstwo
(II stopień)

Wykład - dr hab. Izabella Pisarek
Seminarium - dr hab. Izabella Pisarek

Gospodarka odpadami (II stopień)
Wykład- prof. dr hab. inż. Czesława Rosik-Dulewska
Konwersatoria - dr Urszula Karwaczyńska
Laboratorium - dr Urszula Karwaczyńska

Hydrologia (II stopień)
Wykład - dr inż. Mirosław Wiatkowski
Seminarium - dr inż. Mirosław Wiatkowski
Zajęcia_terenowe - dr inż. Mirosław Wiatkowski

Instrumentalne metody badań środowiska
Wykład - dr hab. inż. Joanna Kyzioł-Komosińska prof. UO
Laboratorium - dr hab. inż. Joanna Kyzioł-Komosińska prof. UO

Meteorologia z elementami klimatologii (I stopień)
Wykład - prof. dr hab. inż. Włodzimierz Czamara
Konwersatorium - dr inż. Mirosław Wiatkowski

Monitoring i bioindykacja
Wykłady - dr hab. Tadeusz Magiera prof. UO (I stopień)
Laboratorium- dr Elżbieta Gołąbek
Zajęcia terenowe dr Elżbieta Gołąbek/dr hab. Tadeusz Magiera prof. UO

Oceny oddziaływania na środowisko

Wykład - dr hab. Stanisław Koziarski prof. UO
Konwersatorium - mgr Radosław Wróbel  (I stopień)

Ochrona gleb (I stopień)
Wykład prof. dr hab. inż. Czesława Rosik-Dulewska
Laboratorium - dr Grzegorz Kusza

Ochrona i zagrożenia atmosfery

Wykład - dr hab. Krystyna Borecka prof. UO
Konwersatoria - dr hab. Krystyna Borecka prof. UO

Ochrona przyrody

Wykład - dr Maciej Wyszyński
Konwersatoria- dr Maciej Wyszyński
Zajęcia terenowe - dr Maciej Wyszyński

Ochrona przyrody II
Wykład - dr Jarosław Sławiński
Laboratoria- dr Jarosław Sławiński

Planowanie przestrzenne
Wykład - dr Krzysztof Badora
Konwersatoria - dr Krzysztof Badora

Problematyka prawno-ekonomiczna w ochronie środowiska
Wykład - dr J. Jerzmański
Konwersatoria - dr J. Jerzmański

Rekultywacja i bioremediacja (II stopień)
Wykład - prof. dr hab. inż. Czesława Rosik-Dulewska
Konwersatoria - dr Grzegorz Kusza

Rozwój zrównoważony
Wykład - dr inż. Tomasz Ciesielczuk
Konwersatoria - dr inż. Tomasz Ciesielczuk

Technologie w gospodarce wodno-ściekowej
Wykład - prof. dr hab. inż. Krzysztof Kuczewski
Laboratoria - dr Mariusz Głowacki
Zajęcia terenowe - dr Mariusz Głowacki

Technologie w ochronie środowiska - gospodarka odpadami (I stopień)
Wykład - prof. dr hab. inż. Czesława Rosik-Dulewska
Konwersatoria - dr Urszula Karwaczyńska
Laboratoria - dr Urszula Karwaczyńska

Technologie w ochronie środowiska III (Ochrona i zagrożenia atmosfery)
Wykład- dr hab. Krystyna Borecka prof. UO
Konwersatoria - dr hab. Krystyna Borecka prof. UO

Zagrożenia cywilizacyjne

Wykład- dr hab. Stanisław Koziarski prof. UO
Konwersatoria - dr hab. Stanisław Koziarski prof. UOBiologia gleb
Wykład - dr hab. Izabella Pisarek
Laboratoria - dr hab. Izabella Pisarek

Ekologia wód (I/II stopnia)
Wykład - dr Izabela Czerniawska-Kusza
Laboratoria - dr Izabela Czerniawska-Kusza
Geochemia
Wykład - dr hab. inż. Joanna Kyzioł-Komosińska prof. UO
Konwersatorium - dr hab. inż. Joanna Kyzioł-Komosińska prof. UO

Geograficzne podstawy ochrony środowiska

Wykład - dr Maciej Wyszyński
Konwersatoria - dr Maciej Wyszyński
 
Gospodarka wodnościekowa (I/II stopnia)
Konwersatorium - dr Mariusz Głowacki

Hydrobiologia ogólna (II/I stopnia)
Wykład - dr Izabela Czerniawska-Kusza
Laboratorium - dr Izabela Czerniawska-Kusza
Zajęcia terenowe - dr Izabela Czerniawska-Kusza

Kartografia i geodezja
Wykład - dr hab. Stanisław Koziarski prof. UO
Konwersatorium - mgr Radosław Wróbel (I stopień)

Limnologia
Wykład - dr inż. Tomasz Ciesielczuk
Konwersatoria - dr inż. Tomasz Ciesielczuk

Magnetyzm środowiska
Wykład - dr hab. Tadeusz Magiera prof. UO

Metodologia badań środowiska
Wykład - dr hab. Krystyna Borecka prof. UO
Seminarium - dr hab. Krystyna Borecka prof. UO

Ochrona wód (II/I stopnia)
Wykład - dr Mariusz Głowacki
Seminarium- dr Mariusz Głowacki
Zajęcia terenowe- dr Mariusz Głowacki

Podstawy chemii środowiska
Wykład- dr Jarosław Sławiński
Seminarium- dr Jarosław Sławiński

Sorbenty metali ciężkich w ochronie środowiska
Wykład - dr hab. inż. Joanna Kyzioł-Komosińska prof. UO
Konwersatoria- dr hab. inż. Joanna Kyzioł-Komosińska prof. UO

Substancje humusowe w glebach i odpadach organicznych
Laboratoria - dr Izabela Pisarek

Wybrane zagadnienia z dendrologii (I stopień)
Wykład - dr Elżbieta Gołąbek
Laboratorium - dr Elżbieta Gołąbek
Zajęcia terenowe - dr Elżbieta Gołąbek,

Zagrożenia i ochrona hydrosfery (II stopień)
Wykład - dr inż. Mirosław Wiatkowski
Seminarium - dr inż. Mirosław Wiatkowski

Ochrona i uprawa roślin ozdobnych

Wykład -dr Jarosław Sławiński
Laboratoria- dr Jarosław Sławiński

Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi
ul. Oleska 22, tel. 077 401 60 20, fax. 077 401 60 30
e-mail: kopz@uni.opole.pl
administrator Grzegorz Kusza

dol