obraz - SoilSEDUMA---logo-male.jpg

obraz - drzewo2.JPG
obraz - kamyki.jpg
obraz - Sopot3.jpg
obraz - jaskinia.jpg
obraz - logo_bnwz_3.jpg


Pierwsza ekspedycja (maj-czerwiec 2007)W pierwszej ekspedycji naukowej przeprowadzonej w miesiącu maju i czerwcu 2007r. wzięli udział przedstawiciele trzech jednostek z naszego kraju: Katedry Biosystematyki Uniwersytetu Opolskiego (dr Arkadiusz Nowak, dr Tomasz Blaik), Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego (dr Maciej Kozak, dr Marcin Nobis) i Katedry Ochrony Powierzchni Ziemi Uniwersytetu Opolskiego (dr Grzegorz Kusza).

obraz - DSCF5032.JPG

Od lewej Marcin Nobis, Grzegorz Kusza, Arkadiusz Nowak, Maciej Kozak, Tomasz Blaik

Ekspedycja składała się z trzech etapów: w pierwszym prowadzono eksploracje stolicy Tadżykistanu - Duszanbe wyznaczając sobie trzy główne kierunki badawcze ("Flora synantropijna Duszanbe", "Entomofauna Duszanbe" i "Analiza właściwości magnetycznych gleb przyulicznych oraz parkowych Duszanbe").

W drugim etapie prowadzono badania w dolinie rzeki Takob (Góry Południowo-Gissarskie) lewobrzeżny dopływ rzeki Warzob.

W trzecim prowadzono prace badawcze w Górach Fańskich, masywie Chimtarga (5489 m.n.p.m.) - najwyższego szczytu zachodniego Tadżykistanu. Główną bazą była osada nad Jeziorem Iskanderkul wys. 2000 m n.p.m. W trakcie eksploracji tego masywu założono drugą bazę pomocniczą (na północnych stokach masywu Chimtarga w alpłagierze Allowodi). Na koniec ekspedycji grupa entomologiczno-botaniczna odwiedziła jeden z ważniejszych parków narodowych Tadżykistanu - Romit położony na wschód od Duszanbe na południowych stokach Gór Gisarskich w zlewni rzeki Sorbo.

Poniżej zamieszczamy kilka ujęć fotograficznych
z wybranych miejsc prowadzenia badań:

Autorzy zdjęć: Tomasz Blaik, Maciej Kozak, Grzegorz Kusza, Marcin Nobis, Arkadiusz Nowak

Allowodi     Góry Gissarskie   Góry Fańskie    Romit     Duszanbe


Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi
ul. Oleska 22, tel. 077 401 60 20, fax. 077 401 60 30
e-mail: kopz@uni.opole.pl
administrator Grzegorz Kusza

dol