obraz - SoilSEDUMA---logo-male.jpg

obraz - drzewo2.JPG
obraz - kamyki.jpg
obraz - Sopot3.jpg
obraz - jaskinia.jpg
obraz - logo_bnwz_3.jpg


Tadżykistan 2006
ddTadżykistan 2006

W dniach 25.09.2006 – 03.10.2006 r przedstawiciele Katedry Biosystematyki (Grzegorz Kłys i Arkadiusz Nowak) oraz Katedry Ochrony Powierzchni Ziemi (Grzegorz Kusza) odbyli wyprawę naukową do Tadżykistanu – odległego państwa centralnej Azji o niezwykle bogatej i różnorodnej przyrodzie. Tadżykistan to dach świata, kraj o średniej wysokości ponad 3000m n.p.m., o jednym z najwyższych współczynników endemizmu, uznany przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody i Jej Zasobów za tzw. „Gorący Punkt Bioróżnorodności”.Spotkanie z Jego Magnificencją Rektorem
Uniwersytetu Narodowego w Duszanbe
Kierownicy Katedr Botaniki (Prof. Kudratow) i Zoologii (prof. Kadirov Abdusalom Hafizovicz)

Polska delegacja przyjmowana była przez kierownika Katedry Zoologii – prof. Kadirova Abdusalom Hafizovicza oraz Kierownika Katedry Botaniki – Prof. Kudratowa. Ich zespoły badawcze to ok. 20 osób, w tym zarówno młodych adeptów nauki jak i uznanych w regionie specjalistów w swoich dyscyplinach.
Głównymi celami wyprawy było podpisanie umowy o współpracy pomiędzy ww. Katedrami oraz Wydziałem Biologii Narodowego Uniwersytetu w Duszanbe a także zorganizowanie seminarium naukowego, na którym przedstawiono m.in. system i strukturę polskiego szkolnictwa wyższego i organizację nauki oraz założenia i spodziewane efekty bilateralnej współpracy w zakresie nauk biologicznych i środowiskowych.


W trakcie wyjazdu zorganizowano także dwie ekspedycje badawcze w Góry Południowo-Gissarskie oraz na Płaskowyż Obi-Kiik, podczas których zbierano materiał do badań entomologicznych, mammologicznych, botanicznych, gleboznawczych i hydrobiologicznych.
Wszystkie założone cele ekskursji zostały osiągnięte. Zawiązano ścisłe kontakty i zaplanowano współpracę na wiele lat. Zapotrzebowanie przyrodników Tadżykistanu na wsparcie naukowców z Polski, w szczególności pomoc sprzętową i umożliwienie publikowania wyników badań jest ogromne. Z drugiej strony polscy badacze mogą dokonać wielu odkryć przyrodniczych w Środkowej Azji i nauczyć się odmiennych metod badawczych od kolegów Tadżyków.
Na najbliższe lata przewiduje się organizowanie corocznych ekspedycji badawczych do Tadżykistanu, w tym w Góry Pamiru, subtropikalne pustynie i półpustynie południowego Tadżykistanu oraz północne Średniogórze.
Wyniki badań publikowane będą w specjalnie przygotowanej serii poświęconej różnorodności przyrodniczej Środkowej Azji. Planowane są także wspólne konferencje zarówno w Polsce jak też w Tadżykistanie.

Galeria:
Góry Południowo-Gissarskie, Płaskowyż Obi-Kiik,


Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi
ul. Oleska 22, tel. 077 401 60 20, fax. 077 401 60 30
e-mail: kopz@uni.opole.pl
administrator Grzegorz Kusza

dol