obraz - SoilSEDUMA---logo-male.jpg

obraz - drzewo2.JPG
obraz - kamyki.jpg
obraz - Sopot3.jpg
obraz - jaskinia.jpg
obraz - logo_bnwz_3.jpg


Rekultywacja gruntówZajęcia terenowe w przedmiotu Rekultywacja gruntów
Prowadzący: dr Grzegorz Kusza

    W 2006r. studenci IV roku Ochrony Środowiska realizując zajęcia terenowe z przedmiotu Rekultywacja gruntów zapoznali się z różnymi rodzajami prowadzonej w Polsce eksploatacji odkrywkowej surowców mineralnych luźnych, wapieni i węgla brunatnego. Jednym z podstawowych zadań wynikających z przekształcenia tych gruntów jest ich rekultywacja i zagospodarowanie. W trakcie wyjazdów studenci zwiedzili legalne kopalnie piasku i żwiru (w Opolu-Malinie), nielegalne wyrobisko powstałe w trakcie budowy autostrady o nazwie Ukop Gogolin, Kopalnie Wapieni Górażdże i Kamień Śląski, Kopalnię Węgla Brunatnego w Bełchatowie. Ponadto, w  miejscowości Krapkowice zobaczyli rekultywację gruntów popowodziowych.  Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi
ul. Oleska 22, tel. 077 401 60 20, fax. 077 401 60 30
e-mail: kopz@uni.opole.pl
administrator Grzegorz Kusza

dol