obraz - SoilSEDUMA---logo-male.jpg

obraz - drzewo2.JPG
obraz - kamyki.jpg
obraz - Sopot3.jpg
obraz - jaskinia.jpg
obraz - logo_bnwz_3.jpg


XIV Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne Opole-Turawa 2007XIV Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne
Opole – Turawa, 10-12.05.2007 r.

PROGRAM

09.05.07

Środa

1600-2200

Rejestracja uczestników

1900-2000

Kolacja

10.05.07

Czwartek

730-830

Śniadanie

800-1200

Rejestracja uczestników

900-930

Otwarcie Warsztatów

930-1115

Sesja referatowa I

930-945

Stanisław Czachorowski, Marcin Krejckant

Ocena naturalności ekosystemów wodnych za pomocą wskaźników naturalności na przykładzie Trichoptera

945-1000

Paweł Koperski

Obecność i presja ryb jako czynnik decydujący o składzie fauny bezkręgowców

1000-1015

Ryszard Kornijów, Małgorzata Gorzel, Anna Halkiewicz

Wpływ żerowania ryb na strukturę zoobentosu. Kontynuacja eksperymentu na Zalewie Zembrzyckim

1015-1030

Małgorzata Poznańska, Jarosław Kobak

Makrozoobentos górnego litoralu (do 1 m) w limnicznej części Zbiornika Włocławskiego

1030-1045

Michał Michałkiewicz

Makrozoobentos lobeliowego jeziora Głęboczko (powiat bytowski) na tle parametrów fizyczno-chemicznych i bakteriologicznych wody

1045-1100

Paweł Zdoliński, Magdalena Lampart-Kałużniacka

Ocena wskaźników biotycznych na podstawie makrobentosu wybranych rzek przymorza

1100-1115

Janusz Żbikowski

Różne strategie rozrodcze dwóch gatunków skąposzczetów: Limnodrilus hoffmeisteri i Tubifex tubifex

1115-1140

Przerwa na kawę

1140-1330

Sesja referatowa II

1140-1200

Grzegorz Tończyk

Klucz do oznaczania makrobezkręgowców bentosowych dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych w Polsce - koncepcja opracowania

1200-1215

Anna Iglikowska

Wpływ czynników abiotycznych na występowanie i różnorodność małżoraczków (Ostracoda) w wybranych środowiskach wód śródlądowych Polski i północnej Norwegii

1215-1230

Andrzej Kołodziejczyk

Mięczaki denne litoralu a wielkość i stopień izolacji jezior

1230-1245

Jarosław Kobak, Jarosław Żytkowicz

Racicznica zmienna (Dreissena polymorpha) jako podłoże dla rodzimych i pontokaspijskich gatunków Amphipoda

1245-1300

Mariusz Tszydel, Maria Grzybkowska, Michał Kurzawski, Nina Kalisiak

Bentofauna siedliska żwirowo-kamienistego nizinnych rzek poniżej piętrzenia

1300-1315

Elżbieta Dumnicka, Joanna Galas

Co dzieje się w źródle po jego renaturyzacji

1315-1330

Julia Dobrzańska , Witold Strużyński

Chruściki (Trichoptera) wskaźnikiem stanu środowiska wodnego

1400-1500

Obiad

1530-1630

Referat plenarny – Krzysztof Szoszkiewicz: Metoda hydromorfologicznej oceny rzek (River Habitat Survey) - wprowadzenie

1630-1650

Przerwa na kawę

1650-1750

Referat plenarny: RHS - kontynuacja

1800-1930

Sesja posterowa

2000

Kolacja z ogniskiem

11.05.07

Piątek

730-830

Śniadanie

900-1330

Zajęcia terenowe: praktyczna prezentacja metody River Habitat Survey

1400-1500

Obiad

1530-1600

Podsumowanie prac terenowych i dyskusja

1600-1900

Zajęcia warsztatowe: Stanisław Czachorowski - oznaczanie chruścików

1900-2000

Kolacja

2015

Zebranie Sekcji Bentologicznej PTH

12.05.07

Sobota

730-830

Śniadanie

900-915

Zakończenie Warsztatów

930

Wycieczka: „Krasiejowska kraina dinozaurów”


Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego:
Izabela Czerniawska-Kusza
Uniwersytet Opolski, Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi
ul. Oleska 22, 45-052 Opole
e-mail: Izabela.Kusza@uni.opole.pl

Do pobrania:
Komunikat 2.doc

Komunikat 3.doc

mapa warsztatyKatedra Ochrony Powierzchni Ziemi
ul. Oleska 22, tel. 077 401 60 20, fax. 077 401 60 30
e-mail: kopz@uni.opole.pl
administrator Grzegorz Kusza

dol