obraz - SoilSEDUMA---logo-male.jpg

obraz - drzewo2.JPG
obraz - kamyki.jpg
obraz - Sopot3.jpg
obraz - jaskinia.jpg
obraz - logo_bnwz_3.jpg


zajęcia terenoweZajęcia terenowe dla studentów

kierunku "Ochrona Środowiska"

na Uniwersytecie Opolskim

realizowane przez pracowników Katedry Ochrony Powierzchni Ziemi


Dendrologia

Ekologia wód (2007)

Gleboznawstwo (2005, 2007)

Geodezja

Hydrobiologia

Hydrologia

Monitoring i bioindykacja


                                        Ochrona wód

Rekultywacja gruntów przekształconych (2005, 2006, 2007)


Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi
ul. Oleska 22, tel. 077 401 60 20, fax. 077 401 60 30
e-mail: kopz@uni.opole.pl
administrator Grzegorz Kusza

dol