obraz - SoilSEDUMA---logo-male.jpg

obraz - drzewo2.JPG
obraz - kamyki.jpg
obraz - Sopot3.jpg
obraz - jaskinia.jpg
obraz - logo_bnwz_3.jpg


dr Maciej Wyszyńskidr Maciej Wyszyński


e-mail: Maciej.Wyszynski@uni.opole.pl
tel. 774527322
45-052 Opole, ul.Oleska 48


stopień naukowy: doktor nauk o ziemi
specjalizacja:       geografia


Tematyka badawcza:
Antropogeniczne przekształcenia krajobrazu na obszarach chronionych:
- wpływ transportu na środowisko przyrodnicze obszarów prawnie chronionych,
- metody minimalizowania negatywnego wpływu transportu na obszary chronione.
Przyrodnicze podstawy geografii turyzmu:
- definiowanie walorów przyrodniczych dla potrzeb turystyki,
- metody badania percepcji krajobrazu dla potrzeb turystyki,
- delimitacja obszarów chronionych,
- metody identyfikacji i analizy konfliktów przestrzennych turystyka – środowisko przyrodnicze,
- rozwój ruchu turystycznego i wpływ na środowisko przyrodnicze,
- rozwój edukacji ekologicznej na obszarach chronionych.


Dydaktyka:

 • Geograficzne podstawy ochrony środowiska,
 • Geograficzne problemy rozwoju regionalnego,
 • Ochrona krajobrazu.


Ważniejsze publikacje:
 1. Badora K., Hebda G., Hebda I., Nowak A., Nowak S., Spałek K., Wyszyński M. 1997. Przyroda województwa opolskiego. Urząd Wojewódzki w Opolu. 316 ss.

 2. Badora K., Hebda G., Kubok J., Nowak A., Nowak S., Spałek K., Wyszyński M. 2001. Ochrona przyrody. [w:] Walory przyrodniczo-krajobrazowe Obszaru Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie. Pod red. S. Koziarskiego, J. Makowieckiego. Studia i Monografie. Uniwersytet Opolski, 149-176.

 3. Badora K., Hebda G., Kubok J., Nowak A., Nowak S., Spałek K., Wyszyński M. 2001. Ochrona przyrody. [w:] Walory przyrodniczo-krajobrazowe Obszaru Chronionego Krajobrazu Łęg Zdzieszowicki. Pod red. S. Koziarskiego i J. Makowieckiego. Studia i Monografie. Uniwersytet Opolski, 55-57.

 4. Badora K., Hebda G., Kubok J., Nowak A., Nowak S., Spałek K., Wyszyński M. 2001. Ochrona przyrody. [w:] Walory przyrodniczo-krajobrazowe Otmuchowsko-Nyskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Pod red. S. Koziarskiego i J. Makowieckiego. Studia i Monografie. Uniwersytet Opolski, 131-139.

 5. Badora K., Hebda G., Nowak A., Nowak S., Spałek K., Wyszyński M. 2000. Ochrona przyrody. [w:] Walory przyrodniczo-krajobrazowe Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Pod red. S. Koziarskiego i J. Makowieckiego. Studia i Monografie. Uniwersytet Opolski, 153-191.

 6. Badora K., Kantorczyk J., Nowak A., Nowak S., Spałek K., Wyszyński M. 2001. Ostoje przyrody Natura 2000 w województwie opolskim (koncepcja regionalna) Prace Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Zeszyt Specjalny. Opole,173 ss.

 7. Hebda G., Wyszyński M. 2000. Świat zwierząt. [w:] Walory przyrodniczo-krajobrazowe Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Pod red. S. Koziarskiego i J. Makowieckiego. Studia i Monografie. Uniwersytet Opolski, 99-152.

 8. Hebda G., Wyszyński M. 2001. Fauna. [w:] Walory przyrodniczo-krajobrazowe Obszaru Chronionego Krajobrazu Łęg Zdzieszowicki. Pod red. S. Koziarskiego i J. Makowieckiego. Studia i Monografie. Uniwersytet Opolski, 41-53.

 9. Hebda G., Wyszyński M. 2001. Fauna. [w:] Walory przyrodniczo-krajobrazowe Otmuchowsko-Nyskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Pod red. S. Koziarskiego i J. Makowieckiego. Studia i Monografie. Uniwersytet Opolski, 103-129.

 10. Hebda G., Wyszyński M. 2001. Świat zwierząt. [w:] Walory przyrodniczo-krajobrazowe Obszaru Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie. Pod red. S. Koziarskiego i J. Makowieckiego. Studia i Monografie. Uniwersytet Opolski, 117-147.

 11. Wyszyński M. Perspektywy rozwiązywania konfliktów przestrzennych: linie kolejowe-środowisko przyrodnicze wybranych form ochrony przyrody województw dolnośląskiego i opolskiego. [w:] Konflikty człowiek - przyroda na obszarach chronionych w Polsce, Sosnowiec-Ojców (w druku).Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi
ul. Oleska 22, tel. 077 401 60 20, fax. 077 401 60 30
e-mail: kopz@uni.opole.pl
administrator Grzegorz Kusza

dol