obraz - SoilSEDUMA---logo-male.jpg

obraz - drzewo2.JPG
obraz - kamyki.jpg
obraz - Sopot3.jpg
obraz - jaskinia.jpg
obraz - logo_bnwz_3.jpg


sem PTIESeminarium Naukowe

Oddziału Opolskiego Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej


W 18.04.2018 r. (środa) o godzinie 14,30, miejsce: aula, budynek Uniwersytetu Opolskiego, przy ul. Oleskiej 22 odbędzie się seminarium, na którym zostanie wygłoszony referat pt. Chelatacja metali ciężkich jako kryterium oceny jakości popiołów z komunalnych osadów ściekowych, osoba referująca dr inż. Tomasz Ciesielczuk (Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi, Uniwersytet Opolski).

Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi
ul. Oleska 22, tel. 077 401 60 20, fax. 077 401 60 30
e-mail: kopz@uni.opole.pl
administrator Grzegorz Kusza

dol