obraz - SoilSEDUMA---logo-male.jpg

obraz - drzewo2.JPG
obraz - kamyki.jpg
obraz - Sopot3.jpg
obraz - jaskinia.jpg
obraz - logo_bnwz_3.jpg


mgr inż. Katarzyna Łuczak       mgr inż. Katarzyna Łuczak
  
e-mail: kluczak@uni.opole.pl
tel. 77 401 60 01
fax. 77 401 60 30
45-052 Opole, ul. Oleska 22, p.1.


stopień naukowy: magister inżynier
specjalizacja:       Ochrona Środowiska
specjalność:         Gleboznawstwo, Ochrona Gleb


Tematyka badawcza:

Gleboznawstwo i ochrona gleb


Dydaktyka:

 • Gleboznawstwo
 • Chemia i fizyka gleb
 • Techniki ochrony gleb

na kierunkach:  Ochrona Środowiska, Architektura Krajobrazu, Biotechnologia


Publikacje recenzowane ujęte w bazie JCR:

  1. Łuczak K., Kusza G. 2015. The influence of coconut fibre and salts composite used for eliminating slipperiness and on roads on soils. Ecological Chemistry and Engineering A. 22(4), 481-488. DOI:10.2428/ecea.2015.22(4)38
  1. Ciesielczuk T., Rosik-Dulewska Cz., Poluszyńska J., Ślęzak E., Łuczak K. 2018. Ashes from sewage sludge and bottom sediments as a source of bioavailable phosphorus. Journal of Ecological Engineering 19(4), 88–94 . DOI: 10.12911/22998993/89716 
  1. Ciesielczuk T., Rosik-Dulewska Cz., Łuczak K., Lipka A. 2018. Possibilities of using the aspen poplar seeds (Populus tremula L.) for the purpose of removing monoaromatic hydrocarbons from an aqueous solution. Desalination and Water Treatment 134, 182–187. DOI: 10.5004/dwt.2018.22834
  1. Łuczak. K., Kusza G. 2019. Magnetic susceptibility in the soils along communication routes in the town of Opole. Journal of Ecological Engineering 20(2). 234-238, DOI: 10.12911/22998993/99/82


  Udział w projektach naukowych:

  Dziko owocujące drzewa i krzewy jako element bioróżnorodności terenów rekultywowanych Kopani Wapienia „Górażdże” (termin realizacji: 1.03 - 30.09.2016r.), HeidelbergCement Group, charakter udziału w projekcie: kierownik
  Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi
  ul. Oleska 22, tel. 077 401 60 20, fax. 077 401 60 30
  e-mail: kopz@uni.opole.pl
  administrator Grzegorz Kusza

  dol