obraz - SoilSEDUMA---logo-male.jpg

obraz - drzewo2.JPG
obraz - kamyki.jpg
obraz - Sopot3.jpg
obraz - jaskinia.jpg
obraz - logo_bnwz_3.jpg


sem 16_09_2017 PTIEW imieniu Pani Profesor dr hab. inż. Czesławy Rosik-Dulewskiej i Zarządu Oddziału PTIE serdecznie zapraszamy na seminarium, które odbędzie się w dniu 13 września o godz. 11,30 w auli budynku Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Oleskiej 22 w Opolu.

Temat referatu:
Możliwości zastosowania kompostów z odpadów jako sorbentów do usuwania węglowodorów ropopochodnych.
autor: dr inż. Tomasz Ciesielczuk (Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi Uniwersytet Opolski)


Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi
ul. Oleska 22, tel. 077 401 60 20, fax. 077 401 60 30
e-mail: kopz@uni.opole.pl
administrator Grzegorz Kusza

dol