obraz - SoilSEDUMA---logo-male.jpg

obraz - drzewo2.JPG
obraz - kamyki.jpg
obraz - Sopot3.jpg
obraz - jaskinia.jpg
obraz - logo_bnwz_3.jpg


mgr inż. arch. krajobrazu Grzegorz Malkusz 

 

mgr inż. Grzegorz Malkusz

Tel. +48 77 401 60 01
e-mail: gmalkusz@gmail.com, gmalkusz@uni.opole.pl
45-052 Opole, ul. Oleska 22stopień naukowy: magister inżynier
dziedzina: ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

Tematyka badawcza:  

1. Konceptualizm w (sztuce) i architekturze krajobrazu:
 • barwa i forma jako elementy tworzenia przestrzeni publicznych,
 • symbol i funkcjonalność w przestrzeni publicznej,
 • zieleń w publicznych terenach miejskich.
2. Woda w przestrzeni miejskiej.
3. Praktyczne aspekty zawodu architekta krajobrazu.
4. Detal w architekturze krajobrazu.
5. Miejskie tereny publiczne – place zabaw.

Dydaktyka:
 • Architektura wodna
 • Ogrodowe systemy nawodnień i obiekty z wodą
 • Pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu II (Mechanizacja prac pielęgnacyjnych)
 • Projektowanie ogrodów przydomowych
 • Projektowanie zintegrowane I
 • Historia sztuki ogrodowej
 • Historia sztuki ogrodowej
 • Ogrodowe systemy nawodnień i obiekty z wodą
 • Praktyczne aspekty architektury krajobrazu
 • Projektowanie terenów zieleni
 • Zasady projektowania krajobrazu II

Publikacje naukowe recenzowane:
Kusza G., Malkusz G. Franczok J. 2016. Możliwości przyrodniczego zagospodarowania nielegalnych składowisk odpadów w gminie Krapkowice. Proceedings of ECOpole, 10(2), 685-692, DOI: 10.2429/proc.2016.10(1)075 2016;10(2)
Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi
ul. Oleska 22, tel. 077 401 60 20, fax. 077 401 60 30
e-mail: kopz@uni.opole.pl
administrator Grzegorz Kusza

dol