obraz - SoilSEDUMA---logo-male.jpg

obraz - drzewo2.JPG
obraz - kamyki.jpg
obraz - Sopot3.jpg
obraz - jaskinia.jpg
obraz - logo_bnwz_3.jpg


Seminarium_2_ 2016


Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej
     Oddział Opolski
 Zaprasza
Wszystkich członków i sympatyków PTIE na seminarium, na którym zostaną wygłoszone referaty pt:
 
Nowa technologia stosowana do usuwania śliskości jezdni - efekty dla środowiska 
osoba referująca: inż. Katarzyna Łuczak
Projekt parku dla psów w Opolu 
osoba referująca: inż. arch. Monika Kiehl

termin: 27.04.2016 (środa)
miejsce: aula, budynek Uniwersytetu Opolskiego, przy ul. Oleskiej 22
(budynek Katedry Ochrony Powierzchni Ziemi)
godzina: 1530


Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi
ul. Oleska 22, tel. 077 401 60 20, fax. 077 401 60 30
e-mail: kopz@uni.opole.pl
administrator Grzegorz Kusza

dol