obraz - SoilSEDUMA---logo-male.jpg

obraz - drzewo2.JPG
obraz - kamyki.jpg
obraz - Sopot3.jpg
obraz - jaskinia.jpg
obraz - logo_bnwz_3.jpg


Seminarium PTIE
Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej
     Oddział Opolski

 Zaprasza
Wszystkich członków i sympatyków PTIE na seminarium, na którym zostaną wygłoszone referaty pt:
 
Projekt ogrodu – lasu deszczowego na terenie Opolskiego Ogrodu Botanicznego w Gogolinie 
osoba referująca: inż. arch. krajobrazu Daria Słonina
Projekt ogrodu sensorycznego na terenie Opolskiego Ogrodu Botanicznego w Gogolinie
osoba referująca: inż. arch. krajobrazu Małgorzata Gacek
Projekt rajskiego ogrodu – ogrodu sztuki na terenie Opolskiego Ogrodu Botanicznego w Gogolinie 
osoba referująca: inż. arch. krajobrazu Aleksandra Żołnowska
 
termin: 16.03.2016 (środa)
miejsce: aula, budynek Uniwersytetu Opolskiego, przy ul. Oleskiej 22
godzina: 1530


Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi
ul. Oleska 22, tel. 077 401 60 20, fax. 077 401 60 30
e-mail: kopz@uni.opole.pl
administrator Grzegorz Kusza

dol