obraz - SoilSEDUMA---logo-male.jpg

obraz - drzewo2.JPG
obraz - kamyki.jpg
obraz - Sopot3.jpg
obraz - jaskinia.jpg
obraz - logo_bnwz_3.jpg


Sylabusy Architektura Krajobrazu 2014-2018Sylabusy przedmiotów realizowanych w toku studiów na kierunku Architektura krajobrazu zgodnie z Krajowymi Ramami KwalifikacjiPRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE


Biologia roślin
Botanika systematyczna
Dendrologia
Ekologia
Fizjografia I geologia
Fizjografia II Meteorologia
Fizjografia III Rzeźba terenu
Fizjografia IV (Hydrologia, Hydrogeologia)
Geodezja i kartografia
Geometria wykreślna i perspektywa
Gleboznawstwo
Grafika inżynierska-CAD
Historia sztuki i dziedzictwa kulturowego
Historia sztuki ogrodowej
Matematyka z elem statystyki
Ochrona przyrody
Pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu I (Drzewa i krzewy)
Pielęgnowanie obiektow architektury krajobrazu III (Techniki ochrony roślin)
Podstawy projektowania w rekultywacji
Projektowanie obiektów architektury krajobrazu II (Rośliny zielne)
Projektowanie obiektów architektury krajobrazu III (Kosztorysowanie)
Rysunek kurs podstawowy
Rysunek i malarstwo kurs podstawowy
Rzeźba
Struktury i percepcja wizualna
Technologie informacyjne
Terminologia angielska w architekturze krajobrazu
Zasady projektowania krajobrazu I
Zasady projektowania krajobrazu II


KURSY DO WYBORU


Ekologia i biologia wybranych grup roślin
Ekosystemy wodne w krajobrazie
Herbologia
Instalacje rzeźbiarskie w naturze
Kształtowanie pożądanych postaw w zawodzie architekta krajobrazu
Kwiaciarstwo
Małe formy rzeźbiarskie w przestrzeni krajobrazu
Monitoring środowiska
Oceny wpływu przedsięwzięć na środowisko
Ogrodowe systemy nawodnień i obiekty z wodą
Projektowanie ogrodów przydomowych
Rekultywacja i zagospodarowanie terenów zdegradowanych
Środowisko naturalne w ujęciu historycznym
Surowce kamienne w budownictwie i architekturze
Systemy informacji przestrzennej
Systemy oczyszczania ściekow w parkach i ogrodach
Uprawa i ochrona drzew owocowych
Warunki glebowe uprawy roślin w mieście
Warzywa i zioła w ogrodach


Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi
ul. Oleska 22, tel. 077 401 60 20, fax. 077 401 60 30
e-mail: kopz@uni.opole.pl
administrator Grzegorz Kusza

dol