obraz - SoilSEDUMA---logo-male.jpg

obraz - drzewo2.JPG
obraz - kamyki.jpg
obraz - Sopot3.jpg
obraz - jaskinia.jpg
obraz - logo_bnwz_3.jpg


Sylabusy Architektura Krajobrazu 2013-2017Sylabusy przedmiotów realizowanych w toku studiów na kierunku Architektura krajobrazu zgodnie z Krajowymi Ramami KwalifikacjiPRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE

Biologia roślin
Dendrologia
Dokumentacja fotograficzna w architekturze krajobrazu
Ekologia
Fizjografia I (Geologia)
Fizjografia II (Meteorologia)
Fizjografia III (Rzeźba terenu)
Fizjografia-IV (Hydrologia, Hydrogeologia)
Geodezja i kartografia
Geometria wykreślna i perspektywa
Gleboznawstwo
Grafika inżynierska-CAD
Historia sztuki i dziedzictwa kulturowego
Historia sztuki ogrodowej
Matematyka z elementami statystyki
Ochrona przyrody
Pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu I (Drzewa i krzewy)
Podstawy projektowania w rekultywacji
Projektowanie obiektów architektury krajobrazu II (Rośliny zielne)
Projektowanie obiektów architektury krajobrazu III (Kosztorysowanie)
Rysunek - kurs podstawowy
Rysunek i malarstwo kurs podstawowy
Rzeźba
Struktury i percepcja wizualna
Wykorzystanie krajobrazu w edukacji ustawicznej
Technologie informacyjne
Terminologia angielska w architekturze krajobrazu
Zasady projektowania krajobrazu I
Zasady projektowania krajobrazu IIKURSY DO WYBORU


Dziedzictwo przyrody nieożywionej w kształtowaniu krajobrazu
Ekologia i biologia wybranych grup roślin
Ekosystemy wodne w krajobrazie
Geografia gleb
Gleby miejskie
Herbologia
Instalacje rzeźbiarskie w naturze
Kształtowanie pożądanych postaw w zawodzie architekta krajobrazu
Małe formy rzeźbiarskie w przestrzeni krajobrazu
Metodologiczne podstawy badań funkcji krajobrazu
Monitoring środowiska
Nawożenie terenów zielonych
Oceny wpływu przedsięwzięć na środowisko
Ogrodowe systemy nawodnień i obiekty z wodą
Projektowanie ogrodów przydomowych
Rekultywacja i zagospodarowanie terenów zdegradowanych
Rozwój zrównoważony
Środowisko naturalne w ujęciu historycznym
Surowce kamienne w budownictwie i architekturze
Systemy informacji przestrzennej
Systemy oczyszczania ścieków w parkach i ogrodach
Uprawa i ochrona drzew owocowych
Warunki glebowe uprawy roślin w mieście
Warzywa i zioła w ogrodachKatedra Ochrony Powierzchni Ziemi
ul. Oleska 22, tel. 077 401 60 20, fax. 077 401 60 30
e-mail: kopz@uni.opole.pl
administrator Grzegorz Kusza

dol