obraz - SoilSEDUMA---logo-male.jpg

obraz - drzewo2.JPG
obraz - kamyki.jpg
obraz - Sopot3.jpg
obraz - jaskinia.jpg
obraz - logo_bnwz_3.jpg


Sylabusy Architektura Krajobrazu 2012-2016Sylabusy przedmiotów realizowanych w toku studiów na kierunku Architektura krajobrazu zgodnie z Krajowymi Ramami KwalifikacjiPRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE


BHP
Biologia roślin
Budowle i infrastruktura techniczna
Budownictwo I
Budownictwo II
Dokumentacja fotograficzna w architekturze krajobrazu
Ekologia
Filozofia przyrody
Fizjografia I (geologia)
Fizjografia II (meteorologia)
Fizjografia III (rzeźba terenu)
Fizjografia IV (hydrologia)
Geodezja i kartografia
Geometria wykreślna i perspektywa
Gospodarowanie wodą w krajobrazie
Grafika inżynierska (CAD)
Gleboznawstwo
Historia sztuki i dziedzictwa kulturowego
Historia sztuki ogrodowej
Język obcy
Matematyka
Ochrona krajobrazu
Ochrona środowiska
Ochrona własności intelektualnej
Pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu I (zastosowanie drzew i krzewów)
Pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu III (techniki ochrony roślin)
Podstawy planowania i gospodarki przestrzennej
Podstawy projektowania w rekultywacji
Pracownia dyplomowa
Projektowanie obiektów architektury krajobrazu I (fitosocjologia)
Projektowanie obiektów architektury krajobrazu II (rośliny zielne)
Projektowanie obiektów architektury krajobrazu III (kosztorysowanie)
Projektowanie obiektów architektury krajobrazu IV (technologie uprawy roślin)
Przysposobienie biblioteczne
Rysunek - kurs podstawowy
Rysunek i malarstwo kurs - podstawowy
Rzeźba
Seminarium dyplomowe I i II
Struktury i percepcja wizualna
Szata roślinna i fauna I (fauna)
Szata roślinna i fauna II (rośliny zielne)
Szata roślinna i fauna III (dendrologia)
Technologie informacyjne
Terminologia angielska w architekturze krajobrazu
Wychowanie fizyczne
Wykorzystanie krajobrazu
Zasady projektowania krajobrazu I
Zasady projektowania krajobrazu II

Praktyka zawodowa


KURSY DO WYBORU


Dziedzictwo przyrody nieożywionej w kształtowaniu krajobrazu
Ekosystemy wodne w krajobrazie
Geografia gleb
Gleby miejskie
Herbologia
Instalacje rzeźbiarskie w naturze
Kształtowanie pożądanych postaw w zawodzie architekta krajobrazu
Małe formy rzeźbiarskie w przestrzeni krajobrazu
Monitoring środowiska
Metodologiczne podstawy badań funkcji krajobrazu
Nawożenie terenów zielonych
Oceny wpływu przedsięwzięć na środowisko
Ogrodowe systemy nawodnień i obiekty z wodą
Ogrody w malarstwie
Projektowanie ogrodów przydomowych
Rekultywacja i zagospodarowanie terenów zdegradowanych
Rozwój zrównoważony
Surowce kamienne w budownictwie i architekturze
Systemy informacji przestrzennej
Systemy oczyszczania ścieków w parkach i ogrodach
Uprawa i ochrona drzew owocowych
Warunki glebowe upraw roślin w mieście
Warzywa i zioła w ogrodach

Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi
ul. Oleska 22, tel. 077 401 60 20, fax. 077 401 60 30
e-mail: kopz@uni.opole.pl
administrator Grzegorz Kusza

dol