obraz - SoilSEDUMA---logo-male.jpg

obraz - drzewo2.JPG
obraz - kamyki.jpg
obraz - Sopot3.jpg
obraz - jaskinia.jpg
obraz - logo_bnwz_3.jpg


Sylabusy Ochrona Środowiska
Studia I-go stopnia kierunek Ochrona Środowiska inżynierskie stacjonarne (2012-2016)

Studia II-go stopnia kierunek Ochrona Środowiska 1,5 roczne stacjonarne (2013-2014)
specjalności:

Studia II-go stopnia kierunek Ochrona Środowiska 2 letnie niestacjonarne (2012-2014)
specjalność-

Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi
ul. Oleska 22, tel. 077 401 60 20, fax. 077 401 60 30
e-mail: kopz@uni.opole.pl
administrator Grzegorz Kusza

dol