obraz - SoilSEDUMA---logo-male.jpg

obraz - drzewo2.JPG
obraz - kamyki.jpg
obraz - Sopot3.jpg
obraz - jaskinia.jpg
obraz - logo_bnwz_3.jpg


Oddział Opolski Polskiego Towarzystwa Inżynierii EkologicznejOddział Opolski
Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej

Aktualności:

W dniu 15 czerwca 2016r. na Walnym Zebraniu Oddziału Opolskiego PTIE został wybrany nowy Zarząd i Komisja Rewizyjna. Jednocześnie ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielono absolutorium.

Skład Zarządu Oddziału PTIE na kadencję 2016-2020:

dr Grzegorz Kusza - Prezes Zarządu
mgr Violetta Brosz-Ołyniec - Wiceprezes
dr hab. inż. Tomasz Ciesielczuk  - Wiceprezes
dr Jarosław Sławiński - sekretarz
mgr Aleksandra Cichoń -  skarbnik

Komisja Rewizyjna:

dr Mariusz Głowacki - Przewodniczący
dr Urszula Karwaczyńska
mgr Elwira Wiśniewska

strona PTIE: https://sites.google.com/site/ptiezg/

Seminaria Oddziału Opolskiego PTIE:

16.03.2016r. - przedstawiono trzy koncepcje ogrodów tematycznych zaprojektowanych w ramach powstającego w Gogolinie Opolskiego Ogrodu Botanicznego.

27.04.2016r. wygłoszono dwa referaty dotyczące projektu utworzenia parku dla psów w Opolu oraz nowoczesnej metody usuwania śliskości jezdni.

15.06.2016r. na zakończenie Zebrania wyborczego Opolskiego Oddziału PITE wygłoszono referat dotyczący gospodarowania odpadami

13.09.2017r. na seminarium oddziału wygłoszono referat dotyczący możliwości zastosowania kompostów z odpadów jako sorbentów do usuwania węglowodorów ropopochodnych

21.03.2018r. w trakcie seminarium oddziału zaprezentowano pracę dotycząca wpływy materiałów mineralnych i organicznych na ograniczenie zasolenia gleb zlokalizowanych w pasach drogowych

18.04.2018r. na seminarium zostanie wygłoszony referat pt. Chelatacja metali ciężkich jako kryterium oceny jakości popiołów z komunalnych osadów ściekowychDo pobrania:

deklaracja-PTIE.doc

Statut-PTIE

Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi
ul. Oleska 22, tel. 077 401 60 20, fax. 077 401 60 30
e-mail: kopz@uni.opole.pl
administrator Grzegorz Kusza

dol