obraz - SoilSEDUMA---logo-male.jpg

obraz - drzewo2.JPG
obraz - kamyki.jpg
obraz - Sopot3.jpg
obraz - jaskinia.jpg
obraz - logo_bnwz_3.jpg


IV Seminarium Naukowe     

IV Seminarium Naukowe pn. "Proprzyrodnicza rekultywacja oraz ochrona inter-situ na terenach eksploatacji surowców mineralnych"


Organizatorzy: Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi Uniwersytetu Opolskiego i Górażdże Cement SA

Termin: 29 września 2011r.

Miejsce: Centrum Konferencyjne w Górażdżach

godzina otwarcia seminarium: 900


IV Seminarium Naukowe organizowane jest w ramach wspólnych, cyklicznych spotkań pracowników nauki i przemysłu, przy udziale przedstawicieli administracji samorządowej i Lasów Państwowych. W poprzednich seminariach szczególną uwagę poświęcano sprawom związanym z szeroko rozumianą bioróżnorodnością  i ochroną zasobów przyrodniczych na terenach eksploatacji odkrywkowej. Niniejsze seminarium będzie dotyczyło prac związanych z proprzyrodniczą rekultywacją i zagospodarowaniem terenów przekształconych z uwzględnieniem ochrony inter-situ.

W bieżącym roku będziemy gościć przedstawicieli nauki i przemysłu z Czech, Niemiec i Polski. W seminarium wezmą udział pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu w Ostrawie i Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu.

IV Seminarium będzie realizowane w II blokach:
  • sesji referatowej (Centrum Konferencyjne w Górażdżach),
  • sesji terenowej na obszarze Kopalni Wapienia Górażdże.  

Prace po uzyskaniu pozytywnej recenzji zostaną opublikowane w monografii w języku angielskim. Poniżej zamieszczamy wytyczne dla autorów (wymogi redakcyjne przyjęte zgodnie z wytycznymi czasopisma Nature Journal).

Do pobrania: zaproszenie i szczegółowy program, wytyczne dla autorów prac


Komitet organizacyjny:
Małgorzata Dąbrowska (Górażdże Cement SA)
Arkadiusz Nowak (Katedra Biosystematyki, Uniwersytet Opolski)
Izabela Czerniawska-Kusza (Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi Uniwersytet Opolski)
Grzegorz Kusza (Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi Uniwersytet Opolski)

Prosimy o potwierdzenie swojego uczestnictwa do 20 września br. tel. 77 446 81 06 lub 77 401 60 20
e-mail: Grzegorz.Kusza@uni.opole.pl


Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi
ul. Oleska 22, tel. 077 401 60 20, fax. 077 401 60 30
e-mail: kopz@uni.opole.pl
administrator Grzegorz Kusza

dol