obraz - SoilSEDUMA---logo-male.jpg

obraz - drzewo2.JPG
obraz - kamyki.jpg
obraz - Sopot3.jpg
obraz - jaskinia.jpg
obraz - logo_bnwz_3.jpg


Ogólnopolska Konferencja Naukowo-TechnicznaOgólnopolska Konferencja Naukowo – Techniczna połączona z podróżą studyjną do Niemiec i Szwajcarii nt. „Zarządzanie kryzysowe – nauka i praktyka. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich odpowiedzią na ograniczanie zjawisk ekstremalnych”, z udziałem gości zagranicznych odbędzie się w dniach 16-20 maja 2011 roku.

Organizatorami konferencji są: Uniwersytet Opolski Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi, Urząd Miasta Opola Wydział Zarządzania Kryzysowego oraz Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zgłoszenie (formularz) i oświadczenie należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 maja 2011 r.

adres: e-mail: kopz@uni.opole.pl
Uniwersytet Opolski, Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi, ul. Oleska 22, 45-052 Opole.

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Do pobrania:

FORMULARZ

Oświadczenie-ubezpieczenie


Osoby do kontaktu:

MIROSŁAW WIATKOWSKI, Uniwersytet Opolski – tel. 77 401 60 20, wiatkowski@uni.opole.pl

WOJCIECH KARBOWIAK, Urząd Miasta Opola – Tel. 77 54 11 341, wojciech.karbowiak@um.opole.pl

 Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi
ul. Oleska 22, tel. 077 401 60 20, fax. 077 401 60 30
e-mail: kopz@uni.opole.pl
administrator Grzegorz Kusza

dol