obraz - SoilSEDUMA---logo-male.jpg

obraz - drzewo2.JPG
obraz - kamyki.jpg
obraz - Sopot3.jpg
obraz - jaskinia.jpg
obraz - logo_bnwz_3.jpg


KonkrecjeKonkrecje

 • skupienia mineralne,
 • o kształcie:
 • kulistym, soczewkowym, groniastym lub nieregularnym,
 • występują w skałach osadowych, a także w osadach morskich i oceanicznych,
 • różnią się od otoczenia  składem chemicznym i budową wewnętrzną, która może być:
 • promienista, współśrodkowo - warstwowa, koncentryczno-promienista lub  silnie poligonalnie spękana, z szerokimi szczelinami, wtórnie wypełnionymi minerałami wytrąconymi chemicznie:
 • kalcytem, barytem, pirytem, galeną lub gipsem.

Wzrost konkrecji odbywa się od części jądrowej do zewnętrznej. Nazwy konkrecji tworzy się od dominujących minerałów które je tworzą.

Najczęściej spotyka się konkrecje:

 • krzemionkowe zwykle występujące w wapieniach (krzemienie),
 • pirytowe, często występujące w marglach opolskich,
 • markasytowe,
 • kalcytowe (kukiełki lessowe, laleczki lessowe) spotykane w lessach,
 • sferosyderytowe utworzone w skałach ilastych,
 • limonitowe,
 • manganowe, a także,
 • margliste lub ilasto - żelaziste występujące w iłach zwane septariami, oraz
 • fosforanowe.

Wielkość konkrecji waha się od kilku mm do około 1 metra.

Formy występowania minerałów
Skupienia mineralne

 
 

 
 
Konkrecje żelaziste o zróżnicowanej wielkości, częściowo puste w środku, (z Ameryki Północnej),
coll. K. Miszewski

 

 
Konkrecje pirytowe z margli opolskich
coll. K. Miszewski


 

 
 
Konkrecja markasytowa o odwróconej symetrii o 1800 (tzw. „dziecko w beciku”) z margli opolskich
coll. K. Miszewski


 


Konkrecje węglanowe wykształcone w lessach
(= kukiełki, laleczki lessowe)
 
coll. K. Miszewski
 


 
 
Konkrecja sferosyderytowa o budowie koncentrycznej
coll. K. Miszewski

 


 
Konkrecje fosforytowe wykształcone marglu piaszczystym bogatym w glaukonit
występowanie: rejon Annopola
wiek: wczesna kreda – alb,
średnia zawartość  P2O5 w konkrecjach wynosi około 16%
coll. K. Miszewski
 

 
 

 

 
 
Konkrecja fosforytowa wykształcona w marglu piaszczystym bogatym w glaukonit występowanie: rejon Annopola wiek: wczesna kreda – alb, średnia zawartość P2O5 w konkrecjach wynosi około 16%
coll. K. Miszewski

 
Septaria (konkrecja septariowa) wewnętrznie silnie spękana,  szczeliny wypełnione kalcytem, szczeliny o zmiennej szerokości,  mogą mieć układ
 • promienisty,
 • koncentryczny, lub
 • poligonalny.
Septarie są konkrecjami ilasto-żelazistymi lub  marglistymi.
 coll. K. Miszewski

 
    


Róża pustyni (róża piaskowa, róża kamienna)
 • rozetowe skupienie utworzone z jednorodnych  zrostów i przerostów bliźniaczych soczewkowych lub
 • wydłużonych kryształów: kalcytu, gipsu, barytu, celestynu i hematytu, przypominające kształtem kwiat róży,
 • zawiera ziarna pustynnego piasku kwarcowego, Powstaje na obszarach pustynnych w warunkach klimatu suchego  i gorącego, Występuje na Saharze w Maroku, Algierii, Tunezji i Libii,
 • jest zaliczana do typowych konkrecji (P. Czubala i in., Przewodnik do ćwiczeń z geologii, PWN, 2009),
 • ma wielkość od kilku cm do ponad 1 m i masę do kilkuset kilogramów. (J. Żaba, Ilustrowany słownik skał i  minerałów, Videograf II, Katowice, 2003).
coll. K. Miszewski

 

 

 Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi
ul. Oleska 22, tel. 077 401 60 20, fax. 077 401 60 30
e-mail: kopz@uni.opole.pl
administrator Grzegorz Kusza

dol