obraz - SoilSEDUMA---logo-male.jpg

obraz - drzewo2.JPG
obraz - kamyki.jpg
obraz - Sopot3.jpg
obraz - jaskinia.jpg
obraz - logo_bnwz_3.jpg


SkupieniaSkupienia mineralne

Jedną z diagnostycznych cech minerałów, ułatwiających ich identyfikację jest forma skupień mineralnych.

 W zespole skupień mineralnych wyróżnia się w zależności od sposobu ich wykształcenia i charakterystycznej formy skupienia:

 • szczotki krystaliczne,
 • geody,
 • druzy,
 • skupienia ziarniste (ziarna obleczone: ooidy, pizoidy, perły jaskiniowe),
 • konkrecje,
 • sekrecje,
 • skupienia naciekowe (stalaktyty, stalagmity, kolumny naciekowe),
 •  skupienia groniaste,
 • skupienia nerkowate,
 • skupienia powierzchniowe;
 • dendryty,
 • naloty,
 • wykwity,
 • polewy pustynne,
 • naskorupienia.

Formy występowania minerałów

Skupienia mineralne

Szczotki krystaliczneSzczotka krystaliczna ametystu (SiO2) coll. K. Miszewski
 


Szczotka krystaliczna kalcytu (CaCO3) z kryształami kalcytu o pokroju słupkowym

 coll. K. Miszewski
Szczotka krystaliczna kalcytu (CaCO3) z kryształami romboedrycznymi

 coll. K. MiszewskiSzczotka krystaliczna galeny (PbS)

 coll. K. Miszewski


Formy występowania minerałów
Skupienia mineralne
  Geody


Geoda kwarcu dymnego wykształcona na powłoce agatowej (geoda kwarcowo-agatowa)

 coll. K. Miszewski


Formy występowania minerałów
Skupienia mineralne
Druzy


Druza kwarcu dymnego

 coll. K. Miszewski


 

 Druza kwarcu

coll. K. Miszewski

 

 Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi
ul. Oleska 22, tel. 077 401 60 20, fax. 077 401 60 30
e-mail: kopz@uni.opole.pl
administrator Grzegorz Kusza

dol