obraz - SoilSEDUMA---logo-male.jpg













obraz - drzewo2.JPG
obraz - kamyki.jpg
obraz - Sopot3.jpg
obraz - jaskinia.jpg
obraz - logo_bnwz_3.jpg


Nacieki



Nacieki (skupienia naciekowe)
Formy występowania minerałów
Skupienia mineralne

 



Nacieki (skupienia naciekowe)
Stalaktyt halitowy


















coll. K. Miszewski

 


Skupienia mineralne
Nacieki (skupienia naciekowe)


 



Stalaktyt halitowy
Kopalnia Chwałowice


 








Dar I roku OŚ niestacjon. 2005/2006
 


Skupienia mineralne
Nacieki (skupienia naciekowe)
 
Stalaktyt aragonitowo-kalcytowy
 





 przekrój poprzeczny stalaktytu


coll. K. Miszewski
 
 
Skupienia mineralne
Nacieki (skupienia naciekowe)
 
Stalaktyt malachitowy
 
coll. K. Miszewski
 

Skupienia mineralne

Nacieki (skupienia naciekowe)
Stalaktyt malachitowy przekrój poprzeczny
 
coll. K. Miszewski
 
 
 

Skupienia mineralne
Nacieki (skupienia naciekowe)
 
Stalaktyty markasytowe



















coll. K. Miszewski
 
 

Skupienia mineralne
Nacieki (skupienia naciekowe)
 
Stalaktyt galenowy
 
coll. K. Miszewski

 




Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi
ul. Oleska 22, tel. 077 401 60 20, fax. 077 401 60 30
e-mail: kopz@uni.opole.pl
administrator Grzegorz Kusza

dol