obraz - SoilSEDUMA---logo-male.jpg

obraz - drzewo2.JPG
obraz - kamyki.jpg
obraz - Sopot3.jpg
obraz - jaskinia.jpg
obraz - logo_bnwz_3.jpg


NalotyFormy występowania minerałówSkupienia mineralne - naloty

Dendryt -wykształcony na powierzchni spękania dacytu

 

Dendryt – (skupienie dendrytyczne, nalot mineralny) jest rodzajem skupień minerałów jednorodnych, tworzących naloty (wykwity) na powierzchniach spękań skalnych i szczelin o zarysach przypominających:  gałązki drzew i krzewów, oraz mchy i plechy glonów, a także trawy.  Nazwa pochodzi od gr.  dendrou = drzewo. Powstaje w efekcie szybkiej krystalizacji, z migrujących roztworów wodnych, różnych związków, najczęściej tlenków i wodorotlenków żelaza i manganu, a także samorodnego złota, srebra i miedzi. Dendrytami są także kwiaty mrozowe (kwiaty lodowe) wykształcone zimą na szybach samochodów i oknach budynków.

coll. K. Miszewski
Skupienia mineralne
Naloty (skupienia dendrytyczne)
 
Dendryty na granicie

coll. K. Miszewski


 


Skupienia mineralne
Naloty (skupienia dendrytyczne)

Dendryty na granicie

 

coll. K. Miszewski
Skupienia mineralne
Naloty (skupienia dendrytyczne)
 
Dendryty na wapieniu

 

coll. K. Miszewski


 

Skupienia mineralne
Polewy
 
Polewa aragonitu wykształcona na brekcji krasowej
 

coll. K. MiszewskiSkupienia mineralne
Naskorupienia
 
Naskorupienie
markasytu i galeny
wykształcone na dolomicie kopalnia Bolesław
 
coll. K. Miszewski
 

Skupienia mineralne
Naskorupienia
 
Naskorupienie markasytu
 

coll. K. Miszewski
 

Skupienia mineralne
Naskorupienia
 
Naskorupienie blendy z galeną
(blenda skorupowa)
 
coll. K. Miszewski
 
 
Skupienia mineralne
Naskorupienia
 
Naskorupienie soli kalafiorowej z Wieliczki
(termin górniczy)
 
coll. K. Miszewski
 
 

Skupienia mineralne
Naskorupienia

Naskorupienie kalcytu na fragmencie gałązki drzewa Vyšné Ružbachy, Rejon Podolińca, Słowacja

 
coll. K. Miszewski
 
Skupienia mineralne
Narosty krasowe
 
Polewa kalcytowa wykształcona na dnie jaskini krasowej (przekrój poprzeczny)
 
coll. K. Miszewski
 
 
Skupienia mineralne
Narosty krasowe
 
Grzybki kalcytowe wykształcone na polewie kalcytowej dna jaskini krasowej
 
coll. K. Miszewski

 Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi
ul. Oleska 22, tel. 077 401 60 20, fax. 077 401 60 30
e-mail: kopz@uni.opole.pl
administrator Grzegorz Kusza

dol