obraz - SoilSEDUMA---logo-male.jpg

obraz - drzewo2.JPG
obraz - kamyki.jpg
obraz - Sopot3.jpg
obraz - jaskinia.jpg
obraz - logo_bnwz_3.jpg


BrekcjeBrekcja tektoniczna

 • brekcja uskokowa,   
 • brekcja dyslokacyjna,
 • skała uskokowa (ang. fault rock)
  • okruchowa, zwięzła skała osadowa,
  • psefit zwięzły,
  • struktura tektoniczna.

miejsce występowania: gnejsy rejonu Doboszowic (południowo-zachodnia Opolszczyzna,                                okolica Paczkowa)

środowisko geologiczne: strefa uskokowa -  (przekrój poprzeczny)

proces powstawania:

 • uskokowanie (ang. faulting)
 • proces geologiczny,
 • rodzaj kruchej deformacji ośrodka skalnego,
 • polega na przerwaniu  ciągłości ośrodka skalnego i przesunięciu oddzielonych od siebie części wzdłuż wąskiej strefy, w której dochodzi do rozkruszania skał,
 • pękanie ośrodka skalnego wzdłuż którego bloki skalne ulegają przesunięciu względem siebie.        

termin: uskokowanie - wprowadził do literatury polskiej W. Jaroszewski (1974).

elementy strukturalne strefy uskokowej (przy pionowym lub zrzutowym przemieszczeniu uskokowym):

 • skrzydło podniesione,
 • skrzydło obniżone (skrzydło zrzucone),
 • brekcja tektoniczna.

amplituda uskoku (rozsunięcie uskokowe):

 • odległość mierzona prostopadle do przemieszczonych powierzchni,
 • skala przemieszczenia skrzydeł uskoku wyrażona w mm., cm., lub m.,
 • odległość między powierzchnią stropową skrzydła podniesionego a powierzchnią stropową skrzydła obniżonego.

uskok: pęknięcie ośrodka skalnego wzdłuż którego bloki skalne ulegają przesunięciu względem siebie.

Na okazie dydaktycznym amplituda uskoku ma kilka cm.


brekcja tektoniczna: ma formę wąskiej, kilkucentymetrowej strefy o nierównych powierzchniach granicznych, jest utworzona z – okruchów – ostrokrawędzistych fragmentów gnejsu o zróżnicowanej wielkości od kilku mm do kilku cm., które powstały w efekcie mechanicznej dezintegracji skrzydeł uskoku w czasie ich przemieszczania się względem siebie.Okruchy spojone są miazgą tektoniczną.

Dar dr. Stanisława Achramowicza, PAN, Wrocław.

 Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi
ul. Oleska 22, tel. 077 401 60 20, fax. 077 401 60 30
e-mail: kopz@uni.opole.pl
administrator Grzegorz Kusza

dol