obraz - SoilSEDUMA---logo-male.jpg

obraz - drzewo2.JPG
obraz - kamyki.jpg
obraz - Sopot3.jpg
obraz - jaskinia.jpg
obraz - logo_bnwz_3.jpg


Odczyt zapisu skalnegoOdczyt zapisu skalnego


amonit z margli opolskich


Levisiceras mantelli

 


żerowanie na otaczaku (ślady pełzania)
 
 
 
1.                                        2.

1. wapień rozwiercony przez skałotocze (Lithophaga lithophaga)
2. skałotocze Lithophaga lithophaga
Wybrzeże Adriatyku, rejon Splitu-Dubrownika


1.                                     2.
1. skałotocze Pholas dactylus
2. Wapień rozwiercony przez skałotocze z rejonu Sozopola (Morze Czarne)
 


amonit
 


margiel opolski


margiel opolski


jeżowce z margli opolskich
dowód występowania ciepłych mórz

Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi
ul. Oleska 22, tel. 077 401 60 20, fax. 077 401 60 30
e-mail: kopz@uni.opole.pl
administrator Grzegorz Kusza

dol