obraz - SoilSEDUMA---logo-male.jpg

obraz - drzewo2.JPG
obraz - kamyki.jpg
obraz - Sopot3.jpg
obraz - jaskinia.jpg
obraz - logo_bnwz_3.jpg


Skala twardościSkala twardości MohsaTwardość 1. – talk - Mg3(OH)2Si4O10 - hydroksykrzemian magnezu; jasny minerał o połysku tłustym bądź perłowym; zazwyczaj biały, czasem z odcieniem zielonkawym.
Twardość 2. – gips - CaSO4×2H2O – dihydrat siarczanu(VI) wapnia; pospolity minerał skał osadowych pochodzenia chemicznego (ewaporatów); najczęściej bezbarwny biały lub szary

Twardość 3. – kalcyt - CaCO3 – węglan wapnia; pospolity minerał skał osadowych (głównie wapieni) pochodzenia organogenicznego bądź chemicznego; najczęściej bezbarwny, biały lub szaryTwardość 4. – fluoryt - CaF2 - fluorek wapnia; szeroko rozpowszechniony minerał akcesoryczny przybierający różne zabarwienia; częsty w pegmatytach (pokrój izometryczny) i skałach osadowych


 Twardość 5. – apatyt - 3Ca3(PO4)2×Ca(OH)2 - hydroksyfosforan wapnia; powszechny minerał akcesoryczny wszystkich typów skał.


 Twardość 6. – ortoklaz - KAlSi3O8 – glinokrzemian potasu; jedna z najpospolitszych odmian polimorficznych skalenia potasowego, główny minerał skałotwórczy skał magmowych i metamorficznych, bezbarwny, biały, różowawy lub brązowawy. Twardość 7. – kwarc - SiO2 – tlenek krzemu, jeden z najpospolitszych minerałów skał magmowych, osadowych i metamorficznych (odmiana bezbarwna - kryształ górski).
Twardość 7. – kwarc -. SiO2 – tlenek krzemu, jeden z najpospolitszych minerałów skał magmowych, osadowych i metamorficznych (odmiana czarna - morion).

Twardość 8. – topaz - Al2SiO4(OH, F)2 - zasadowy fluorokrzemian glinu, występuje akcesorycznie w kwaśnych skałach magmowych i pegmatytach oraz metamorficznych kontaktowych; bezbarwny, odmiany szlachetne różnie zabarwione.


Twardość 9. – korund - Al2O3 – tlenek glinu, pospolity minerał akcesoryczny skał magmowych i metamorficznych; bezbarwny, odmiany szlachetne o barwie czerwonej (rubin) i niebieskiej (szafir).Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi
ul. Oleska 22, tel. 077 401 60 20, fax. 077 401 60 30
e-mail: kopz@uni.opole.pl
administrator Grzegorz Kusza

dol