obraz - SoilSEDUMA---logo-male.jpg

obraz - drzewo2.JPG
obraz - kamyki.jpg
obraz - Sopot3.jpg
obraz - jaskinia.jpg
obraz - logo_bnwz_3.jpg


Skala barw
Skala barw
Barwa minerałów:

- najłatwiejsza do rozpoznania własność minerałów,

- optyczna własność fizyczna minerałów,

- efekt pochłaniania przez minerały ściśle określonych części widma światła

  widzialnego,

- ma największe znaczenie dla makroskopowego rozpoznawania minerałów,

- jest związana ściśle ze składem chemicznym minerału,

- jest niezależna od miejsca występowania,

 

Wyróżnia się minerały:

- barwne (idiochromatyczne),

- zabarwione (allochromatyczne),

- bezbarwne (achromatyczne).

 
barwa - fioletowa – minerał wzorcowy – ametyst (SiO2 – dwutlenek krzemu, odmiana kwarcu),barwa – czarna - minerał wzorcowy – magnetyt– (Fe3O4 – tlenek żelaza).
 


barwa - zielona – minerał wzorcowy – malachit Cu2[(OH]2/CO3] – zasadowy węglan miedzi

barwa - srebrzystobiała – minerał wzorcowy - arsenopiryt (FeAsS – siarczek żelaza i arsenu),


barwa - niebieska – minerał wzorcowy – azuryt Cu3[OH/CO3]2 – zasadowy węglan miedzi (franc. azur – błękitny)

barwa – czerwona – minerał wzorcowy – cynober (HgS – siarczek rtęci), (łac. cinnabaris - nazwa czerwonego pigmentu wykorzystywanego do produkcji czerwonej farby mineralnej),

barwa biała - Kaolinit  – jeden z minerałów ilastych (Al4[Si4O10](OH)8 – zasadowy krzemian glinu) (produkt wietrzenia skaleni)

 

barwa – biała – minerał wzorcowy – albit– glinokrzemian sodu) (łac. albus – biały),
(NaAlSi
3O8)
 
barwa – żółta – minerał wzorcowy – siarka (S – pierwiastek rodzimy) (łac. sulphur – siarka),


barwa - zielona - amazonit - odmiana mikroklinu (KAlSi3O8 – glinokrzemian potasu) (kamień półszlachetny),

 

barwa - ołowianoszara – minerał wzorcowy – galena (PbS – siarczek ołowiu)(łac. galena - ruda ołowiu),


Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi
ul. Oleska 22, tel. 077 401 60 20, fax. 077 401 60 30
e-mail: kopz@uni.opole.pl
administrator Grzegorz Kusza

dol