obraz - SoilSEDUMA---logo-male.jpg

obraz - drzewo2.JPG
obraz - kamyki.jpg
obraz - Sopot3.jpg
obraz - jaskinia.jpg
obraz - logo_bnwz_3.jpg


mgr inż. Katarzyna Potyrałamgr inż. Katarzyna Potyrała (Kochanowska)e-mail: kkochanowska@uni.opole.pl
tel.77 401 60 04
fax. 77 401 60 30
45-052 Opole, ul. Oleska 22


Artykuły indeksowane Web of Science:

  1. Ciesielczuk T., Kusza G., Poluszyńska J., Kochanowska K. 2014. Pollution of Flooded Arable Soils with Heavy Metals and Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) Water Air Soil Pollut 225 (10), 2145, DOI: 10.1007/s11270-014-2145-0

  2. Plasek V., Nowak A., Nobis M., Kusza G., Kochanowska K. 2014. Effect of 30 years of road traffic abandonment on epihytic moss diversity Environmental Monitoring and Assessment 186(12), 8943-8959, DOI: 10.1007/s10661-014-4056-3

  3. Ciesielczuk T., Rosik-Dulewska Cz., Kochanowska K. 2014. The influence of biomass ash on the migration of heavy metals in the flooded soil profile - model experiment. Archives of Environmental Protection 40(4), 3-15,DOI: 10.2478/aep-2014-0034

Artykuły z listy B:

  1. Kochanowska K., Kusza G. 2010. Wpływ zasolenia na właściwości fizyko-chemiczne gleb Opola w latach 1994 i 2009.  Inżynieria Ekologiczna 23, 14-21

  2. Kochanowska K., Kusza G. 2011. Wpływ środków chemicznych stosowanych do odśnieżania na właściwości sorpcyjne rędzin właściwych w mieście Opole.  Chemia Dydaktyka Ekologia Metrologia, 16 (1-2), 41-45

 Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi
ul. Oleska 22, tel. 077 401 60 20, fax. 077 401 60 30
e-mail: kopz@uni.opole.pl
administrator Grzegorz Kusza

dol