obraz - SoilSEDUMA---logo-male.jpg

obraz - drzewo2.JPG
obraz - kamyki.jpg
obraz - Sopot3.jpg
obraz - jaskinia.jpg
obraz - logo_bnwz_3.jpg


Ekoinżynieria dla Ekorozwoju

Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna

„Ekoinżynieria dla Ekorozwoju”

Konferencja zorganizowana jest w ramach obchodów XX-lecia utworzenia

Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej

<!--[

Do pobrania:
Komunikat_2Organizator: Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej Oddział Opolski

Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi Uniwersytetu Opolskiego

Miejsce: aula Uniwersytetu Opolskiego ul. Oleska 22,

Termin: 20-21 wrzesień 2010r.

Komitet Naukowy:

Prof. dr hab. Jan Siuta (Prezes Honorowy PTIE, Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa)

Prof. dr hab. inż. Barbara Wiśniowska-Kielian (Prezes Zarządu Głównego PTIE, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)

Prof. dr hab. inż. Czesława Rosik-Dulewska (Uniwersytet Opolski)

Prof. dr hab. inż. Józef Koc (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)

Prof. dr hab. inż. Edward Krzywy (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny)

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Nyc (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

dr hab. Joanna Kostecka, prof. URz (V-ce Prezes Zarządu Głównego PTIE, Uniwersytet Rzeszowski)


Komitet Organizacyjny

dr Grzegorz Kusza (przewodniczący, V-ce Prezes Zarządu Głównego PTIE)

dr inż. Tomasz Ciesielczuk

dr Urszula Karwaczyńska

mgr Agnieszka Brożonowicz

mgr Katarzyna Kochanowska


Adres biura konferencji

Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi

Uniwersytet Opolski

ul. Oleska 22

45-052 – Opole

tel. 077-401-60-21 begin_of_the_skype_highlighting              077-401-60-21      end_of_the_skype_highlighting

fax. 077-401-60-30

e-mail: kopz@uni.opole.pl

www.kopz.uni.opole.plGŁÓWNE ZAŁOŻENIA KONFERENCJI:

PTIE w czasie swojej dwudziestoletniej działalności zdążyło dopracować się nie tylko wielu osiągnięć naukowych ale i wdrożeniowych. Założyciel i lider PTIE, Pan prof. dr hab. Jan Siuta, potrafił zainteresować i wprowadzić do PTIE wiele ciekawych osobowości wraz ze Swoimi zespołami.
W tej sytuacji konferencja powinna stanowić forum do dyskusji i wymiany doświadczeń w zakresie szeroko pojętej ekoinżynierii, nie tylko dla członków i sympatyków ale i dla wszystkich, którym bliskie są zagadnienia mieszczące się w pojęciu ekoinżynierii.

PUBLIKACJE

Przedstawione na konferencji prace po uzyskaniu pozytywnej recenzji zostaną opublikowane w czasopiśmie Inżynieria Ekologiczna (http://ineko.net.pl/). Inżynieria Ekologiczna została wpisana na listę czasopism punktowanych (Komunikat MNiSW Nr 13 z dnia 13 maja 2010r.), za opublikowanie pracy przydzielono 4 pkt. Osoby zainteresowane opublikowaniem artykułu proszone są o przesłanie wersji elektronicznej na adres prof. dr hab. Jana Siuty (Instytut Ochrony Środowiska) ul. Krucza 5/11 00-548 Warszawa, fax. (0-22) 629-52-63; e-mail: jan.siuta@ios.edu.pl (termin do dnia 1 czerwca 2010 r.)

Referat powinien być wykonany w formacie Microsoft Word for Windows. Układ stron: A4 marginesy standardowe (2,5cm z każdej strony), czcionka Times New Roman CE 12, odstęp między wierszami (interlinia) półtora. Ilustracje: wykresy, diagramy, rysunki, tabele umieszczone centralnie wraz z podpisami w języku polskim i angielskim. Objętość tekstu w pracy nie powinna być większa
od 10 stron podanego formatu. Do referatu należy dołączyć streszczenie i słowa kluczowe w języku polskim i angielskim.

FORMY UCZESTNICTWA

· referat (30 min)

· poster format A1 – (60 cm x 84 cm)

Zastrzegamy sobie prawo zmiany formy i czasu prezentacji.

KOSZTY I ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

Wyszczególnienie

Udział w konferencji

350,00

Opłata konferencyjna obejmuje materiały konferencyjne, wyżywienie (obiady, uroczysta kolacja, przerwy kawowe), materiały konferencyjne, egzemplarz Inżynierii Ekologicznej udział w wycieczce do PGE Elektrowni Opole


Wpłaty za udział w konferencji prosimy dokonywać do 30.05.2010 r. na konto:

Uniwersytet Opolski

Bank Zachodni WBK S.A. 1 O/Opole

nr konta: nr konta: 09 10902138 00000005 56000043

z dopiskiem: „imię i nazwisko – konferencja „Ekoinżynieria dla Ekorozwoju”

Uwaga: na wpłacie zbiorczej lub przelewie prosimy zaznaczyć, za jakie osoby dokonano wpłaty

WAŻNE DATY

Zgłoszenie uczestnictwa i tematów referatów

30.05.2010 r.

Dostarczenie wydruku referatu

01.06.2010 r.

Wpłata pełnej kwoty za udział w konferencji

30.05.2010 r.

Termin konferencji

20-21.09.2010 r.

Szczegółowe informacje zostaną przedstawione w komunikacie 2.

ZAKWATEROWANIE

Organizatorzy zapewniają po uprzednim zgłoszeniu zakwaterowanie w domach studenckich (pokoje 1 i 2 osobowe) w cenie 35,00 zł.

W pobliżu miejsca konferencji istnieje możliwość noclegów w hotelach:

Hotel Mercure Opole: www.accorhotels.com - 77 451 81 00 begin_of_the_skype_highlighting 77 451 81 00 begin_of_the_skype_highlighting              77 451 81 00      end_of_the_skype_highlighting end_of_the_skype_highlighting

Trebu Sp. z o.o. Hotel "Piast": www.hotel-piast.com - 77 454 97 10 begin_of_the_skype_highlighting 77 454 97 10 begin_of_the_skype_highlighting              77 454 97 10      end_of_the_skype_highlighting end_of_the_skype_highlighting

Festival Hotel Sp. z o.o.: www.festival.com.pl - 77 427 55 55 begin_of_the_skype_highlighting 77 427 55 55 begin_of_the_skype_highlighting              77 427 55 55      end_of_the_skype_highlighting end_of_the_skype_highlighting

"Odra" Sp. z oo Hotel "Zacisze": www.hotel-zacisze.opole.pl - 77 453 95 53 begin_of_the_skype_highlighting 77 453 95 53 end_of_the_skype_highlighting

Hotel Szara Willa: www.szarawilla.pl - 77 441 45 70 begin_of_the_skype_highlighting 77 441 45 70 end_of_the_skype_highlightingKatedra Ochrony Powierzchni Ziemi
ul. Oleska 22, tel. 077 401 60 20, fax. 077 401 60 30
e-mail: kopz@uni.opole.pl
administrator Grzegorz Kusza

dol