obraz - SoilSEDUMA---logo-male.jpg

obraz - drzewo2.JPG
obraz - kamyki.jpg
obraz - Sopot3.jpg
obraz - jaskinia.jpg
obraz - logo_bnwz_3.jpg


I Ogólnopolska KonferencjaI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO – TECHNICZNA
„ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE - NAUKA I PRAKTYKA”

nt. „Ochrona przeciwpowodziowa oraz ograniczanie zagrożenia powodzią”
termin: 29-30 maj 2008
organizator: Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi Uniwersytetu Opolskiego
Urząd Miasta Opola

PROBLEMATYKA KONFERENCJI

Rozwój cywilizacyjny społeczeństwa, oprócz zjawisk pozytywnych, wnosi również zagrożenie bezpieczeństwa dla człowieka i środowiska. Powoduje to konieczność doskonalenia środków oraz metod monitorowania i przeciwdziałania zagrożeniom, w tym skuteczności działania systemu zarządzania kryzysowego. To z kolei wywołuje potrzebę permanentnego, merytorycznego doskonalenia się osób funkcyjnych, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców, aby skutecznie przeciwdziałać powstawaniu zagrożeń na etapie tworzenia i wdrażania nowych rozwiązań, technologii i systemów opracowywanych przez pracowników naukowych.

Powyższe uwarunkowania stanowią genezę problematyki konferencji ukierunkowanej przede wszystkim na „Ochronę przeciwpowodziową oraz ograniczanie zagrożenia powodzią”.

WAŻNE DATY

Zgłoszenie uczestnictwa i tematów referatów

18.02.2008 r.

Dostarczenie referatu do wydruku

28.03.2008 r.

Wpłata pełnej kwoty za udział w konferencji

15.04.2008 r.

Termin konferencji

29-30.05.2008 r.

Szczegółowe informacje zostaną przesłane uczestnikom w komunikacie 2.

BIURO KONFERENCJI

mgr Agnieszka Brożonowicz
Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi
Uniwersytet Opolski
ul. Oleska 22
45 – 052 Opole
tel. (077) 4016020, (077) 4016027, fax (077) 4016030
e-mail: kopz@uni.opole.pl lub abroz@uni.opole.pl

mgr Wojciech Karbowiak
Wydział Zarządzania Kryzysowego
Urząd Miasta Opola
ul. Sempołowskiej 3
45 – 044 Opole
tel. (077) 5411340, (077) 5411341, fax (077) 4511985
e-mail: zkol@um.opole.pl lub Wojciech.Karbowiak@um.opole.pl

Do pobrania:

Komunikat 1, Zgłoszenie uczestnictwa (formularz), Wytyczne dla autorów

Komunikat 2

Komunikat_3

Więcej informacji o konferencjiKatedra Ochrony Powierzchni Ziemi
ul. Oleska 22, tel. 077 401 60 20, fax. 077 401 60 30
e-mail: kopz@uni.opole.pl
administrator Grzegorz Kusza

dol